Գործունեություն/Ցուցահանդեսներ

Արտասահմանյան ցուցահանդեսներ

2015.8 Իրան

ցուցահանդես 1
ցուցահանդես 2
ցուցահանդես 3
ցուցահանդես 4
ցուցահանդես 5
ցուցահանդես 6

2016.2 Լեհաստան

ցուցահանդես 1

2017.6 Մեքսիկա

ցուցահանդես 1
ցուցահանդես 2

2017.11 Ֆրանսիա

ցուցահանդես 1

2019.4 Բրազիլիա

ցուցահանդես 1
ցուցահանդես 2
ցուցահանդես 3
ցուցահանդես 4
ցուցահանդես 5
ցուցահանդես 6
ցուցահանդես 7
ցուցահանդես 8
ցուցահանդես 9

2019.12 Հնդկաստան

ցուցահանդես 1
ցուցահանդես 2
ցուցահանդես 3
ցուցահանդես 4
ցուցահանդես 5
ցուցահանդես 6
ցուցահանդես 7
ցուցահանդես 8
ցուցահանդես 9
ցուցահանդես 10
ցուցահանդես 11
ցուցահանդես 12
ցուցահանդես 13
ցուցահանդես 14
ցուցահանդես 15

Տարին երկու անգամ Canton Fair

2015 գարուն

ցուցահանդես 1
ցուցահանդես 2
ցուցահանդես 3
ցուցահանդես 4
ցուցահանդես 5
ցուցահանդես 6

2015 աշուն

ցուցահանդես 1

2016 գարուն

ցուցահանդես 1
ցուցահանդես 2
ցուցահանդես 3
ցուցահանդես 4

2016 աշուն

ցուցահանդես 1
ցուցահանդես 2
ցուցահանդես 3
ցուցահանդես 4
ցուցահանդես 5

2017 գարուն

ցուցահանդես 1
ցուցահանդես 2
ցուցահանդես 3
ցուցահանդես 4
ցուցահանդես 5
ցուցահանդես 6

2017 աշուն

ցուցահանդես 1
ցուցահանդես 2

2018 գարուն

ցուցահանդես 1
ցուցահանդես 2
ցուցահանդես 3
ցուցահանդես 4

2018 աշուն

ցուցահանդես 1
ցուցահանդես 2
ցուցահանդես 3
ցուցահանդես 4
ցուցահանդես 5
ցուցահանդես 6

2019 գարուն

ցուցահանդես 1
ցուցահանդես 2
ցուցահանդես 3
ցուցահանդես 4
ցուցահանդես 5
ցուցահանդես 6

2019 աշուն

ցուցահանդես 1
ցուցահանդես 2
ցուցահանդես 3
ցուցահանդես 4
ցուցահանդես 5
ցուցահանդես 6